رئیس کنگره :  دکتر سيد حسام الدين نبوي زاده

دبیر علمی : دکتر محمد فرارویی

دبیر اجرایی : دکتر غلام حسین شهرکی

 

دكتر محمد علي اخويزادگان

دكتر علي اردلان

دكتر رحيم استوار

دكتر نادر اسماعيل نسب

دكتر سليمان افروغي

دكتر مهدي اكبر تبار

دكتر عليرضا باهنر

دكتر حميد برادران

دكتر سعادت پرهيزگار

دكتر جلال پورالعجل

خانم زيبانه تابش فر

دكتر ارسلان جمشيدي

دكتر رضا چمن

دكتر زينت حتمي

دكتر جعفر حسن زاده

دكتر علي اكبر حقدوست

دكتر علي دلپيشه

دكتر محمد ذوالعدل

دكتر محسن رضائيان

دكتر عباس رضائيان زاده

دكتر شاكر سالاري لك

دكتر حميد سوري

دكتر محسن شمس

دكتر غلامحسين شهركي

دكتر حسين صباغيان

دكتر اكبر فتوحي

دكتر محمد فرارويي

دكتر منوچهر كرمي

دكتر محمد حسن لطفي

دكتر حسين ماري اورياد

دكتر سيد عباس متوليان

دكتر سيد رضا مجد زاده

دكتر كاظم محمد

دكتر عليرضا مصداقي نيا

دكتر احسان مصطفوي

دكتر حسين ملك افضلي

دكتر علي موسوي زاده

دكتر كيومرث ناصري

دكتر سيد حسام الدين نبوي زاده

دكتر ابوالحسن نديم

دكتر سيد مهدي نورايي

دكتر كورش هلاكويي

دكتر پروين ياوري

دكتر مسعود يونسيان


 

FEATURES