·         معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

·         مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت

·         كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

·         مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني ياسوج

·         مركز تحقيقات سلولي و مولكولي ياسوج

·         مركز تحقيقات گیاهان دارویی  ياسوج

 

 

 

 

 

FEATURES