کلیه شرکت کنندگان ( با رائه مقاله / بدون ارائه مقاله ) که متقاضی دریافت امتیاز بازآموزی می باشند می بایست جهت پرداخت هزینه های مربوط و ثبت نام شرکت در همایش ، به سایت آموزش مداوم مراجعه نمایند . در صورت هر گونه سؤال یا ابهام می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 07412224870 آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تماس حاصل فرمائید. شایان ذکر است افراد غیر مشمول قانون باز آموزی که با ارائه مقاله / بدون ارائه مقاله قصد شرکت در همایش را دارند می بایست با توجه به جدول ذیل هزینه ثبت نام همایش را به شماره حساب جاری همراه 20367740 بانک رفاه کارگران شعبه علوم پزشکی یاسوج به نام تمرکز درآمد اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج واریز و تصویر فیش پرداختی (به همراه تصویر واحد با کارت دانشجویی) را در صفحه ثبت نام سایت بعد از تکمیل فرم ثبت نام پیوست کرده و سابمیت کنید. در صورت بروز اشکال ابتدا تصویر فیش را به آدرس پست الکترونیکی همایش (managerofresearch@gmail.com ) ایمیل کرده و در اولین فرصت ثبت نام کنید. دانشجویان فرم ثبت نام تکمیل شده را به همراه تصویر فیش پرداختی و  ارسال فرماینددر ضمن فیش پرداختی را در روز ثبت نام همراه خود داشته باشید.

 

توجه:جهت پرکردن فرم ثبت نام از نرم افزار اینترنت اکسپلورر استفاده نمایید (نرم افزار فلش پلیر باید فعال باشد تا بتوانید آیکون ارسال را مشاهده و کلیک کنید).      

 

 

شرکت کننده

مبلغ ثبت نام (به ریال)

شرکت کنندگان آزاد(بدون ارائه مقاله)

900000

شرکت کنندگان (با ارائه مقاله)

800000

دانشجویان(با ارائه مقاله/بدون ارائه مقاله)

500000FEATURES