قابل توجه کلیه نویسندگان  محترم

با توجه به این که فرمت بسیاری از مقالات ارسالی مطابق با الگوی تعیین شده توسط همایش نیست، خواهشمند است کلیه عزیزان پژوهشگر نسبت به اصلاح فرمت ارسالی خلاصه مقاله، مطابق با الگوی تعیین شده اقدام فرمایند. بدیهی است مقالاتی که مطابق با فرمت ارائه شده نباشند در مجموعه مقالات همایش درج نخواهند شد. ارائه دهنده  مسئول صحت مندرجات مقاله و ترتیب اسامی نویسندگان می باشد.

توجه فرماييد : از پذيرفتن مقالات مروري معذوريم

خلاصه مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی در فرمت  2007- Word 2003 درج گردد. خلاصه فارسی شامل حداکثر 300 کلمه به شرح زیر می باشد:

عنوان چکیده BNazanin 14 و Bold
نام نویسندگان BNazanin 10
آدرس علمی نویسندگان BNazanin 9
نویسنده مسئول BNazanin 9و Bold
کلمات (مقدمه و هدف، مواد و روش‌ها، يافته‌ها، نتيجه‌گيري، واژه‌هاي کليدي حداکثر 5 کلمه) با فونت BNazanin 11 و Bold
متن چکیده با فونت BNazanin 11

در چکیده انگلیسی از قلم  Times New Roman و با همان سایز های ذکر شده در چکیده فارسی استفاده کنید 

جهت تکمیل فرم ارسال خلاصه مقاله باید نرم افزار فلش پلیر بر روی کامپیوتر شما نصب باشد

FEATURES