همکاران گرامی

به استحضار می رساند که انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در نظر دارد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج و در حاشیه هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، اقدام به برگزاری یکسری کارگاه آموزشی بنماید.

  


  لیست كارگاه هاي مصوب کنگره بعد از بررسی کارگاه های پیشنهادی به شرح زیر اعلام می گردد:

http://www.yums.ac.ir/uploads/backward_979.png

آشنایی با Latent Class Analysis با نرم افزارهای WinLTA، SAS مجری دکتر اصغر محمدپوراصل 

http://www.yums.ac.ir/uploads/backward_979.png

آشنايي با تحلیل شبکه اجتماعی (social network analysis) و کاربردهای آن در اپیدمیولوژی مجری  دکتر علی اکبر حقدوست

http://www.yums.ac.ir/uploads/backward_979.png

 آشنايي بامدلهاي پويا در بيماريها ( مبتني بر نرم افزار  Berkeley Madonna)  introduction to dynamic models in disease       مجری   محسن رضايي همامي

http://www.yums.ac.ir/uploads/backward_979.png

ساختار شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی  مجری  دکتر علی موسوی زاده 

 

   دانلود : form_kargah.doc           حجم فایل 42 KB

FEATURES