فرم ارسال خلاصه مقاله

عنوان فارسی مقاله:
*
عنوان لاتین مقاله:
*
نوع مقاله:
فقط مقالات پژوهشي پذيرفته مي شوند
نحوه ارائه:
سخنرانی پوستر
خلاصه مقاله (به ترتیب به فارسی و انگلیسی) را در فرمت word در این قسمت پیوست کنید :
(به همراه خلاصه ها ي مقاله با حداکثر 300 کلمه برای هر قسمت، اسامي نويسندگان به همراه آدرس (Affiliation) آنها نيز ذكر شود)
کلمات کلیدی:
(حداکثر 4 کلمه که با کاما از هم جدا شده اند)
*
مشخصات نویسندگان
نام ارائه دهنده: *
نام خانوادگی ارائه دهنده : *
مقطع تحصيلي: *
رشته تحصيلي: *
رتبه علمی: *
محور مورد نظر:
*
ایمیل: *
شماره همراه: *

سایر نویسندگان:

(نام نویسندگان به ترتيب اولويت با کاما از هم جدا شوند)

*

FEATURES